Ceny transferowe – podstawowe informacje

Ceny transferowe, inaczej zwane cenami transakcyjnymi, to szczególny rodzaj cen, których wartość ustalana jest poprzez wspólne połączenie podmiotów. Podmioty te...