Zarządzanie ryzykiem według PMI

Zarządzanie ryzykiem jest związane z podejmowaniem decyzji i wszelkich działań, które ograniczą pewne zagrożenia dla działalności firmy. Na czym polega koncepcja zarządzania ryzykiem w oparciu o PMI? Jakie zalety ma takie rozwiązanie?

Zarządzanie ryzykiem według PMI

W ostatnim czasie doszło do rozwoju koncepcji związanej z zarządzaniem projektami. Wiele firm stosuje tą metodę jako formę radzenia sobie z ryzykiem. Project Management Institute dokonało analizy ryzyka i podzieliło aspekt zarządzania na kilka etapów. Pierwszym z nich jest planowanie zarządzania ryzykiem, które obejmuje przygotowanie danych technik radzenia sobie z ryzykiem dotyczącym danego projektu. Drugim krokiem jest identyfikacja ryzyka, która pozwala określić faktyczny stan i czynniki ryzykowne. Kolejna kwestia dotyczy analizy jakościowej ryzyka. Odnosi się ona do oceny danych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizowania danego projektu. Następny etap dotyczy analizy ilościowej ryzyka, dotyczącej pomiaru prawdopodobieństwa w odniesieniu do danych czynników ryzyka. Ostatnimi etapami są planowanie środków przeciwdziałania i kontrolowanie ryzyka.

Planowanie środków zapobiegawczych i kontrolowanie ryzyka

Planowanie odnosi się do stworzenia konkretnego planu mającego na celu zapobieganie o ograniczanie potencjalnego ryzyka. Dotyczy ono głównie dobrania danych technik i metod mających chronić firmę przed ryzykiem oraz zastosowania materialnych zabezpieczeń przed danymi czynnikami ryzyka.

Kontrolowanie ryzyka natomiast dotyczy dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/zarzadzanie-ryzykiem.html. Druga kwestia ma za zadanie wprowadzić działań nadzorcze i prewencyjne, które obejmą dany projekt. Firma stara się unikać czynników ryzyka, kontrolując zwłaszcza strefę finansową i inne obszary działalności.

Zastosowanie modelu PMI daje wiele korzyści przedsiębiorstwu. Przede wszystkim zyskują one możliwość realnego określenia poziomu ryzyka związanego z danymi działaniami firmy. To pozwala zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, monitorując na bieżąco dany aspekt zarządzania ryzykiem.

Comments are closed.