Etapy obsługi logistycznej magazynu

Sprawne funkcjonowanie magazynu oraz jego wydajna praca z zachowaniem rozsądnych kosztów to cele, jakie stawiają sobie przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności korzystają z procesów magazynowania. Realizację tych celów pomaga spełnić odpowiednio przemyślana logistyka magazynowa, która obejmie szereg czynności od momentu przyjęcia towaru na magazyn, do chwili jego opuszczenia.

Procesy obsługi magazynowej

Obsługa logistyczna obejmuje wszystkie czynności dotyczące towaru na każdym etapie jego obecności w magazynie. W momencie fizycznego pojawienia się ładunku w magazynie zostaje on przyjęty, zeskanowany i dodany do systemu obsługującego magazyn. Następnie zostaje składowany w miejscu magazynowym, gdzie oczekiwać będzie na dalsze czynności, jakim podlegać będzie w łańcuchu dostaw.

Na etapie składowania przyjęty towar może czekać jedynie na wydanie, zostać objęty dodatkowym czynnościom takim jak przepakowanie, zabezpieczenie lub etykietowanie, lub w przypadku gdy przeznaczony jest dla wielu odbiorców, podlegać kompletacji pod indywidualne zamówienie klienta.

Ostatnim etapem obsługi magazynowej jest wydanie towaru, czyli załadunek uprzednio przygotowanego ładunku na środek transportu. Na końcowym etapie magazynowani ładunek również podlega wielu czynnościom, zanim opuści magazyn.

Wśród nich wymienić należy odpowiednie zabezpieczenie ładunku na czas transportu, nadanie stosownych etykiet i dokumentów koniecznych na dalszych etapach łańcucha dostaw, a także zdjęcie ładunku ze stanów magazynowych w stosownych systemach wspomagających pracę magazynu.

Comments are closed.