Czym jest obsługa celna?

Agencja celna to firma, jaka zajmuje się dopełnieniem wszelkich czynności, jakie są przewidziane w postępowaniu celnym. Jest to związane z obsługą celną, czyli przyjęciem towarów, osób i bagażu przez granicę celną w danym kraju, gdzie wymagana jest kontrola celna. Czym cechuje się obsługa celna? Jakie miejsce odprawy jest brane pod uwagę? Na jakie usługi przy eksporcie i imporcie można liczyć?

Miejsce odprawy celnej

Okazuje się, że aktem regulującym handel zewnętrzny jest Wspólnotowy Kodeks Celny. Jeśli chodzi o miejsce odprawy, jest to oznaczony teren, który wyznaczony został przez jednostki organizacyjne. Konieczne jest uzgodnienie miejsca z dyrektorem urzędu celnego. Ponadto, miejsce obsługi celnej to również kolejowe środki przewozowe, które mają za zadanie przewozić podróżnych w komunikacji międzynarodowej. 

Usługi przy eksporcie i imporcie

Kontrola wykonywana przez agencję celną może zostać poddawana całej dostawie towarów lub wyrywkowo, obejmując daną część. Cło natomiast wymierza się na bazie stanu towaru w dniu wykonania zgłoszenia celnej i na podstawie stawek, jakie wtedy obowiązują. Pamiętajmy o tym, ze do wykonania odprawy celnej towary są zgłaszane na deklaracji celnej lub na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD.

Końcowe usługi obejmują sporządzenie potwierdzenia dokonania odprawy celnej. Nie zapominajmy, że wyróżnia się 3 rodzaje obsługi celnej: ostateczną, warunkową i odroczoną. Agencja celna wykonuje szereg usług z należytą starannością przy eksporcie i imporcie. 

Comments are closed.