Jakie są zasady budownictwa zrównoważonego?

Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom, aby szanować otaczające nas środowisko i starać się wybierać takie rozwiązania budowlane, które są zrównoważone ekologicznie i mają jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. 

Ochrona środowiska naturalnego to nie tylko zadanie dla organizacji ekologicznych. Obecnie również sektor architektoniczno-budowlany wnosi istotny wkład w tę ochronę, a dzięki zrównoważonemu budownictwu jest w stanie tworzyć budynki nie tylko estetyczne, ale także neutralne dla klimatu i funkcjonalne. Jak to jest możliwe? Dzięki konsekwentnemu stosowaniu kilku prostych zasad.

Zasady budownictwa zrównoważonego

Stosowanie surowców przyjaznych dla środowiska. Grupa materiałów przyjaznych dla środowiska obejmuje surowce odnawialne (takie jak drewno) oraz materiały, które można poddać recyklingowi w wyniku odpowiednich procesów.

Przykładem jest aluminium, które jest zarówno trwałe, jak i odporne na warunki atmosferyczne, a do jego recyklingu potrzeba mniej energii niż w przypadku tzw. aluminium pierwotnego. Optymalne rozmieszczenie budynków w przestrzeni miejskiej. Zrównoważona architektura https://jw-a.pl/2019/06/co-to-jest-zrownowazone-budownictwo/ oznacza także lokalizowanie inwestycji w sposób, który wpisuje się w kontekst otoczenia, a jednocześnie spełnia potrzeby funkcjonalne.

Dotyczy to na przykład sytuowania budynków w pobliżu węzłów komunikacji miejskiej. Dostępność transportu publicznego stanowi rozsądną alternatywę dla samochodów, a korzystanie z metra, tramwaju czy autobusu zmniejsza ślad węglowy i emisję zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy stanu zdrowia środowiska. Prawidłowa orientacja bloku konstrukcyjnego.

Na przykład istotne dla tej zasady może być rozmieszczenie powierzchni szklanych w południowej części budynku, co ma znaczący wpływ na sztuczne oświetlenie pomieszczeń. Duże powierzchnie szklane gwarantują również większe zyski energii biernej, co może być kluczowym czynnikiem w rocznym bilansie energetycznym budynku.

Wartość budownictwa zrównoważonego

W miarę jak inwestorzy i mieszkańcy będą rozumieć znaczenie wpływu ekologicznych budynków na środowisko i społeczeństwo, będą rosły możliwości komercjalizacji bardziej ekologicznych budynków.

Badania przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że zielone budynki przyciągają więcej najemców i przyczyniają się do wzrostu cen wynajmu i sprzedaży.

Wykazano, że zielone budynki pozwalają zaoszczędzić pieniądze dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i wody oraz obniżeniu kosztów eksploatacji i konserwacji w perspektywie długoterminowej. Oszczędności energii uzyskane dzięki tym projektom zwykle przekraczają dodatkowe koszty projektu i budowy, a inwestycja zwraca się w dość krótkim czasie.

Comments are closed.